CAS号 产品名称 产品简描述
8030-76-0 大豆磷脂SPC-98A丨8030-76-0 本品为白色至黄色块状物,在乙醚和乙醇中易溶,在丙酮中不溶。
8030-76-0 大豆磷脂SPC-95A丨8030-76-0 本品为白色至黄色块状物,在乙醚和乙醇中易溶,在丙酮中不溶。
8030-76-0 大豆磷脂SPC-90A丨8030-76-0 本品为白色至黄色块状物,在乙醚和乙醇中易溶,在丙酮中不溶。
8030-76-0 大豆磷脂SPC-80A丨8030-76-0 本品为白色至黄色块状物,在乙醚和乙醇中易溶,在丙酮中不溶。
8030-76-0 大豆磷脂SPC-70A丨8030-76-0 本品为白色至黄色块状物,在乙醚和乙醇中易溶,在丙酮中不溶。
8030-76-0 大豆磷脂SPC-50A丨8030-76-0 本品为白色至黄色块状物,在乙醚和乙醇中易溶,在丙酮中不溶。
8030-76-0 大豆卵磷脂丨8030-76-0 本品为白色至黄色块状物,在乙醚和乙醇中易溶,在丙酮中不溶。